Jesteśmy członkami

  Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych to wspólny głos ponad 100 tysięcy pacjentów onkologicznych w Polsce zrzeszonych w 46 organizacjach z terenu całego kraju.Wspólnie działamy na rzecz poprawy sytuacji wszystkich chorych onkologicznie, dzieci i jakości i długości życia chorych z chorobami nowotworowymi w Polsce, dzięki wdrożeniu najwyższych standardów profilaktyki, diagnostyki, terapii i rehabilitacji onkologicznej. (https://www.pkopo.pl/)   […]

Sieć Zdowia

Szanowni Państwo! Stowarzyszenie OnkoŻycie przy współpracy z fundacją „Gdy Liczy się Czas” i dofinansowaniu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (Lubelskie Lokalne) pragnie zaprosić szkołę do wzięcia udziału w projekcie „Sieć Zdrowia” Celem projektu jest kształtowanie postawy prozdrowotnej i proekologicznej wśród dorastającej młodzieży lubelskich szkół w wieku 13-18 lat. Każda szkoła otrzyma certyfikat uczestnictwa w projekcie. W projekcie może wziąć […]